Pelletketels: Verkoop, plaatsing, onderhoud

De voordelen op een rij:
- Volautomatische verwarmingsketel voor houtpellets, van 2,9 tot 25,9 kW
- Verbrandingstechnisch rendement: tot 95%
- Beste energiebenutting door een zelfsturende vermogenaanpassing en

  daardoor lage rookgastemperaturen en een hoog verbrandingstechnisch rendement
- Volautomatische pelletstoevoer inbegrepen
- Groot geïntegreerd pelletsvat van 232 liter, dat instaat voor lange werkingstijden

  zonder onderbreking
- Automatische, stille en energiezuinige ontsteking met verwarmingselementen
- Een traploos geregelde afgasinrichting en een exact gedoseerde brandstof-

  luchtmengeling voor gemoduleerd gebruik, garanderen een optimale aanpassing

  aan de warmtebehoefte van het moment
- Digitale regeling met menugestuurd display in volle tekst en automatische

  functiebewaking
- Voor één verwarmingscircuit met mengklep en temperatuurregeling voor drinkwater
- Automatische reiniging van de verwarmingsvlakken voor een langdurig hoog

  rendement en lange reinigingsintervallen door verwijdering van de as
- Voor de plaatsing is de ketel demonteerbaar

 

 

Wat zijn houtpellets?
Als grondstof voor houtpellets worden voor 100% natuurlijke houtresten verwerkt. Deze grondstof is als afval van de houtverwerkende industrie in grote hoeveelheden beschikbaar in de vorm van schaafhout of zaagsel. Zonder toevoeging van bindmiddelen worden de fijnkorrelige houtresten onder hoge druk samengedrukt en tot pellets verwerkt. Ze worden in een cilindervorm geperst. De grondstof wordt droog opgeslagen en getransporteerd. Absoluut droge opslag is ook bij de gebruiker van de installatie noodzakelijk. Alleen op die manier kan een onberispelijke en doeltreffende verbranding worden gegarandeerd. Ketels die met houtpellets werken, zijn meestal elektronisch gestuurd, zodat er een optimale aanvoer is van pellets en lucht. Resultaat: er zijn minder pellets nodig voor meer warmte, wat goed is voor uw energiefactuur én voor het milieu. Ter vergelijking: houtpellets geven tot 150% meer energie als eenzelfde volume brandhout.

 

*** Je hebt minstens Flash 9 nodig om dit te kunnen bekijken ***
Controleer uw versie.